ប្រភេទទាំងអស់
EN
បំពង់ដែកបង្កើតម៉ាស៊ីនសម្រាប់ពង្រីករួមគ្នា ផ្ញើទៅចក្រភពអង់គ្លេស
បំពង់ដែកបង្កើតម៉ាស៊ីនសម្រាប់ពង្រីករួមគ្នា ផ្ញើទៅចក្រភពអង់គ្លេស
វិច្ឆិកា 18, 2022

ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពិសេសនៃម៉ាស៊ីនបង្កើតទម្រង់ស្វ័យប្រវត្តិពហុរលកម្តង។

អាន​បន្ត

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍។